Polityka prywatności

O NAS

Jesteśmy spółką Ewopharma AG, która jest główną spółką w Grupie Ewopharma. Nasz adres to: Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria.

Jesteśmy także spółką Ewopharma International, s.r.o., która jest członkiem Grupy Ewopharma. Nasz adres to: Hlavná 13,

Bratislava 3, 83101, Słowacja. Ewopharma International, s.r.o. jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail info@remove-this.ewopharma.comi numerem telefonu: +41 52 633 09 99. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Julienne Jameson; j.jameson@remove-this.ewopharma.com.

DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować określoną osobę. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do poinformowania o przyczynie przetwarzania takich danych osobowych. W przypadku osób, które zawarły umowę z Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o., dane osobowe będą gromadzone przez nas w związku z taką umową.

Jeżeli prowadziliśmy wcześniej interesy lub będziemy to robić w przyszłości, będziemy przechowywać dane osobowe w ramach naszej listy klientów na podstawie uzasadnionego przekonania, że oczekują Państwo od nas, że będziemy przechowywać dane w ten właśnie sposób oraz że nasze interesy są wspólne.

Jeżeli otrzymali Państwo płatność lub inną wartość materialną od Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o., będziemy przechowywać dane osobowe, jeżeli będziemy zobowiązani do składania sprawozdań w ramach inicjatyw dotyczących przejrzystości transakcji w UE dotyczących wyłącznie pracowników służby zdrowia.

Możemy także uzyskać dane osobowe od osoby trzeciej. Osoba trzecia powinna przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych. W przeciwnym razie prosimy o kontakt.

W przypadku udziału w badaniach/konkursach dla klientów lub ankietach, przed przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych będziemy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody.

Będąc spółką farmaceutyczną, przechowujemy dane osobowe związane z Państwa zdrowiem, jeżeli przedstawiali Państwo nam swoje doświadczenia z produktem, ponieważ podlegamy przepisom dotyczącym nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (bezpieczeństwa stosowania leków) oraz aby prowadzić profil bezpieczeństwa produktów na terenie UE. Wszystkie dane będą traktowane jako poufne i chronione. Możemy skontaktować się z Państwem (osobą zgłaszającą dane doświadczenie), aby uzyskać informacje w celu nadzoru nad bezpieczeństwem leku.

Pracownicy służby zdrowia powinni wziąć pod uwagę, że należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami w przypadku zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Jeżeli informacje te zostaną zgłoszone bezpośrednio do nas, wszystkie informacje, w tym dane osobowe, będą przetwarzane w odpowiednim zakresie opisanym powyżej.

W przypadku osób ubiegających się o pracę, dane będą przechowywane w aktach przez okres do 5 lat, na wypadek gdyby pojawiła się podobna oferta pracy. Wynika to z faktu, że w Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o. chcemy zatrudniać najbardziej kompetentnych pracowników.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EWOPHARMA AG I/LUB EWOPHARMA INTERNATIONAL, S.R.O.

Istnieją przypadki, w których Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o. będą zobowiązane do przekazania danych osobowych innym podmiotom.

Jeżeli Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o. zawarła umowę z członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego, każda strona może być zobowiązana do przekazania danych osobowych dotyczących pracowników służby zdrowia, którzy otrzymali od nas wsparcie rzeczowe za spełnienie wymogu dotyczącego zgłaszania. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w formularzu zgody.

Jeżeli Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o. podlega bezpośrednio wymogom dotyczących zgłaszania przedmiotów rzeczowych przekazanych pracownikom służby zdrowia, dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli dane osobowe jakiegokolwiek rodzaju są przekazywane poza Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o., zostaną podjęte wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich właściwej ochrony zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie prywatności. Jeżeli Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o. przekazuje dane poza terytorium EOG, spółka zapewni, że odbiorcy będą podlegać odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Oznacza to, że dane osobowe będą chronione w tym kraju w taki sam sposób, co na terytorium EOG.

Wszelkie dane gromadzone dla celów związanych z bezpieczeństwem nadzoru farmakoterapii będą przekazywane w obrębie Grupy Ewopharma lub osobom trzecim takim jak wytwórcy, posiadacze pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, organy opieki zdrowotnej, zgodnie z wymogami prawa unijnego i przepisami dotyczącymi nadzoru bezpieczeństwa farmakoterapii (bezpieczeństwa stosowania leków).

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE

Jeżeli dane osobowe zostały uzyskane od Państwa na podstawie zgody, będą one przechowywane wyłącznie przez czas określony w tym dokumencie.

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane i są przechowywane w związku z zawartą umową, będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub inny czas określony w tym dokumencie.

Jeżeli dane osobowe zostały uzyskane w celach związanych z nadzorem bezpieczeństwa farmakoterapii, sprawozdania będą przechowywane przez czas określony w unijnych i lokalnych przepisach dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zazwyczaj przez co najmniej 10 lat od wycofania produktu w ostatnim kraju, w którym jest sprzedawany.

We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem, w celu rozstrzygania sporów lub zgodnie ze ścisłymi kryteriami opracowanymi w ramach programu ochrony danych w Grupie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z info@remove-this.ewopharma.com lub j.jameson@remove-this.ewopharma.com.

PRAWA

Mają Państwo prawo domagać się kopii danych osobowych i potwierdzić ich dokładność lub prosić o ich poprawienie.

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych z naszego systemu. Jeżeli dane osobowe są przechowywane na mocy Państwa zgody, można wycofać tę zgodę, wysyłając wiadomość e-mail do osoby do kontaktu podanej na formularzu zgody.

W pewnych przypadkach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wszystkie wnioski będą oceniane indywidualnie.

KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o. nie będą żądać danych osobowych, które nie są bezwzględnie konieczne w opinii ich pracowników. W związku z tym w razie nieudzielenia zgody, nie będziemy mieć możliwości skontaktowania się z Państwem. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Gdy ktoś odwiedza witrynę www.revalid.com, korzystamy z usług stron trzecich, Google Analytics, w celu gromadzenia standardowych danych z rejestrów oraz szczegółowych informacji dotyczących zachowań osób odwiedzających. Do informacji zbieranych przez Google Analytics należy przybliżona lokalizacja (adres IP) oraz przede wszystkim anonimowe dane o ruchu, takie jak informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu i język. Nie gromadzimy dodatkowych informacji takich jak wiek, płeć, zainteresowania lub dane bankowe. Dane te przybliżają sposób, w jaki odwiedzający uzyskują dostęp i korzystają z naszej strony internetowe. Są one wykorzystywane, aby poprawić jakość naszych usług i doświadczenia użytkowników. Nie są one wykorzystywane w jakichkolwiek dodatkowych celach, np. aby wykonywaćprofile osób, które odwiedzają naszą witrynę.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane pytania/reklamacje oraz sugestie. Po udzieleniu odpowiedzi dane osobowe będą usuwane.

BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych za pomocą fizycznych i/lub elektronicznych środków bezpieczeństwa odpowiednich do wrażliwości danych osobowych.

Chociaż wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu. Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem takich sieci odbywa się na własne ryzyko, ponieważ żadna transmisja internetowa nie jest w 100% bezpieczna ani wolna od błędów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podejmowania decyzji dotyczących informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczanych na naszych stronach internetowych.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do określonych stron internetowych i usług stron trzecich. Ewopharma i/lub Ewopharma International, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stosowane na innych stronach internetowych.

Posiadamy stronę w serwisie Facebook/LinkedIn dotyczącą niektórych naszych produktów. Jeżeli zdecydują się Państwo na udostępnienie informacji w serwisie Facebook, będą one podlegały polityce prywatności obowiązującej na tej stronie internetowej. Witryna mediów społecznościowych może również udostępniać nam informacje i może publikować informacje o wizycie na naszych stronach internetowych na swoich stronach. Można zmienić ustawienia prywatności w serwisie Facebook.

Wykorzystanie plików cookie przez Ewopharma AG i/lub Ewopharma International, s.r.o.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane, aby zapewnić efektywne działanie stron internetowych oraz gromadzić informacje na rzecz właścicieli strony internetowej.

Jak mogę zmienić ustawienia plików cookie?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień. Aby dowiedzieć się więcej, w tym na temat ustawień związanych z tymi plikami, zarządzania nimi i ich usuwania, należy odwiedzić stronęwww.aboutcookies.orglubwww.allaboutcookies.org.

Aby wypisać się ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, należy wejść na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

PRAWO DO SKŁADANIA SKARG

Jeżeli uważają Państwo, że nie zostali sprawiedliwie lub odpowiednio potraktowani, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.