IMPRESSUM

EWOPHARMA AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Szwajcaria
 

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
Faks: +41 (0)52 633 09 88
E-Mail: info@remove-this.ewopharma.com
 

Niniejsza strona internetowa jest własnością Ewopharma AG, Schaffhausen, spółki utworzonej na mocy prawa szwajcarskiego i zarejestrowanej w rejestrze spółek w Schaffhausen pod numerem CH-290.3.002.022-6.

PRAWA AUTORSKIE

Treści i materiały udostępniane na tych stronach internetowych podlegają prawu autorskiemu obowiązującemu w Szwajcarii. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takiego materiału wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody jego autora lub twórcy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na naszej stronie były aktualne, ale nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dostarczane treści. Zgodnie z prawem nasza odpowiedzialność jako usługodawcy za treści na tych stronach internetowych jest ograniczona. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji stron trzecich dostarczonych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Jednakże niezwłocznie usuniemy wszelkie treści, gdy dowiemy się, że naruszają one prawo. Nasza odpowiedzialność w takim przypadku rozpoczyna się w momencie, gdy dowiemy się o odpowiednim naruszeniu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na informacje na tych stronach i nie gwarantujemy ich poprawności. Za treść takich witryn stron trzecich odpowiadają ich właściciele/dostawcy.
W momencie zamieszczania linków do stron osób trzecich na naszej stronie, nie stwierdziliśmy ŻADNYCH PRZESŁANEK możliwego naruszenia prawa. Natychmiast usuniemy link po stwierdzeniu, żejest on niezgodny z prawem.